สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้......

อ่านต่อ
02.

AEC กับวิถีกล้วย

อ่านต่อ
03.

การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,พนักงาน สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 18 ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 (ทิศตะว...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
BEDO เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต...

อ่านต่อ
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ"
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ"

BEDO มีกรอบแนวทางการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นนั้น สพภ.ได้พิจารณาว่า ขณะนี้ ประชาชนมีกระแสความนิยมชมละครโทรทัศน์...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,เจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกรมควบคุมมลพิษครบรอบ 26 ปี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรม...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมงาน "วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี"
BEDO ร่วมงาน "วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี"

นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายล้อมเดช พวงสมบัติ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ...

อ่านต่อ
BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.
BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิ...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ