สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

พันธุ์ข้าวไทย (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ
03.

งานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
สพภ. และ สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”
สพภ. และ สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จับมือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลา...

อ่านต่อ
BEDO จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check
BEDO จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มสพภ. และสพภ. ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. โดยวิทยากรจ...

อ่านต่อ
BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"
BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"...

BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5" จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม และ 21-24 พฤษภาคม 2562...

อ่านต่อ
“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation)
“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation)

“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation) ระหว่างสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) มูลนิธิสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) และ The Global Nature F...

อ่านต่อ
งานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
งานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส.ฯ ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น
BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส.ฯ ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี...

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า...

เมื่อวันที่ 18,20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้ง...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ. พร้อมด้วย นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 118 ป...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ