สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การประหยัดอดออม...

อ่านต่อ
02.

"กล้วยหิน" ของดีแดนใต้ ไม่ธรรมดา

อ่านต่อ
03.

การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาเราทำคว...

อ่านต่อ
BEDO ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการตรวจเยี่ยมงาน ประจำปี 2561
BEDO ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการตรวจเยี่ยมงาน ประจำปี 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. ให้การต้อนรับ นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทร...

อ่านต่อ
BEDO จับมือภาคีจังหวัดสกลนคร เปิดตัวโครงการ สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากป่าครอบครัว  หวังเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
BEDO จับมือภาคีจังหวัดสกลนคร เปิดตัวโครงการ สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากป่าครอบครัว หวังเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารสํานักงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายความ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกิจกรรมป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี หวังสร้างแนวร่วมนักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน
BEDO ร่วมกิจกรรมป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี หวังสร้างแนวร่วมนักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นำโดย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. และนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกิจกร...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม
BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม...

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์เรียนรู้กา...

อ่านต่อ
Bedo ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมในการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการตลาดสินค้า E-Commerce ชุมชนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
Bedo ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมในการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการตลาดสินค้า E-Commerce ชุมชนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ...

เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติครบรอบ 55 ปี และบริจาคทรัพย์ให้แก...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ