สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่...

อ่านต่อ
02.

“กวางแวมไพร์”

อ่านต่อ
03.

BEDO Concept 15 ตอน

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14
BEDO เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14...

Sharm El Sheikh, Egypt on 15 Nov 2018: "We (Royal Thai Government) are on the same page of using financial instrument as tool for biodiversity conservation. And it’s time for biodiversity finance beco...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561...

ด้วยในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบุปผารามวรวิห...

อ่านต่อ
BEDO ขอเชิญร่วมรณรงค์ การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"
BEDO ขอเชิญร่วมรณรงค์ การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"...

รณรงค์เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย.ยืนยัน การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริ...

อ่านต่อ
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้แก่ สพภ.
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้แก่ สพภ....

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบโยบาย แก่คณะกรรมการบริหารสพภ. และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

อ่านต่อ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 3 ปี
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 3 ปี...

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมงานสัมมนาจัดโดย National Institute of Genetics ประเทศญี่ปุ่น
BEDO ร่วมงานสัมมนาจัดโดย National Institute of Genetics ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO และนางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน เจ้าหน้าที่ BEDO ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง Access and Benefit Sharing in Thailand and Case Studies of BEDO ในงานสัมมนาจัดโดย National Insti...

อ่านต่อ
BEDO ประเมินความเป็นไปได้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดน่าน
BEDO ประเมินความเป็นไปได้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดน่าน...

เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดน่าน ในการสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน ให้ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทา...

อ่านต่อ
BEDO ประชุมหารือจัดทำร่างคำขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ณ จังหวัดเลย
BEDO ประชุมหารือจัดทำร่างคำขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ณ จังหวัดเลย...

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในเรื่องการขอรับความ...

อ่านต่อ
การประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
การประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง BEDO ได้จัดประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำน...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ