สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่...

อ่านต่อ
02.

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม

อ่านต่อ
03.

“BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”
ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการเชื่อมโ...

อ่านต่อ
BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”
BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”

วันที่ 10 ก.ย. 2561 ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงาน “BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษ...

อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน...

BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามา...

อ่านต่อ
"BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)"
"BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯBEDO ชวน ช้อป ชิ...

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร
คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร...

คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ติดตามงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมูลค่าสมุนไพรจากป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการ ธนาคารทรัพยากรชี...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
BEDO เข้าร่วมวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นางชัชชญา บุณย์ศิริ ผอ.กลุ่มกิจการอำนวยการ ,นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี ผอ.กลุ่มกิจการตรวจสอบภาย...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
BEDO เข้าร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ส่งเจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. เข้าร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”...

เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดส่งผลงานภายในวันที่...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ