สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

เรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเล

อ่านต่อ
03.

ทุกความหลากหลาย ทุกรอยยิ้ม สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เราเห็น เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัส นี่แหละคือ "ความภูมิใจของเรา ชาว BEDO"...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน” Game Changer เพื่อการสร้างความั่งคั่งที่มั่นคง เป็นแนวทางเศรษฐกิจที่สร้างบน “จุดแข็งของประเทศ”ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน” Game Changer เพื่อการสร้างความั่งคั่งที่มั่นคง เป็นแนวทางเศรษฐกิจที่สร้างบน “จุดแข็งของประเทศ”ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์...

สพภ. ประกาศกรอบความคิดในการใช้“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนหรือCommunity Biodiversity Bank หรือ Community BioBank”เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส.
BEDO เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส.

BEDO เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เ...

อ่านต่อ
Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน
Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ (ชื่องาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั...

อ่านต่อ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทร...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการสมัครเข้ารับการตรวจมาตรฐาน (GECC)
BEDO เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการสมัครเข้ารับการตรวจมาตรฐาน (GECC)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพภ. ที่รับผิดชอบในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการเตรียมความ...

อ่านต่อ
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่  เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ...

"คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562" ...

อ่านต่อ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 8/2561
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 8/2561...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการได้มีการประชุมและมีผลสรุปตามเอกสารแนบ นำรายงานโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด...

เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งที 1
BEDO ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งที 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ