สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

ต้นรวงผึ้ง

อ่านต่อ
03.

งานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
สพภ. ร่วมกับ สวทช. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สพภ. ร่วมกับ สวทช. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) พร้อมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2562 เพื่อร...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วม พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลเพรชจรัสแสง
BEDO เข้าร่วม พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลเพรชจรัสแสง...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศย...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ : วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า
อ่านต่อ
สพภ. และ สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”
สพภ. และ สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จับมือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลา...

อ่านต่อ
BEDO จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check
BEDO จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มสพภ. และสพภ. ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. โดยวิทยากรจ...

อ่านต่อ
BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"
BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"...

BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5" จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม และ 21-24 พฤษภาคม 2562...

อ่านต่อ
“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation)
“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation)

“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation) ระหว่างสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) มูลนิธิสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) และ The Global Nature F...

อ่านต่อ
งานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
งานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ