BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

เห็ดเผาะ...แตกเป๊าะในปาก

อ่านต่อ
03.

การสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept (5 ตอน)

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
ร้านฟ้าใสแกลอรี่ by BEDO ชวนร่วมกิจกรรมสัญจร Road Show ใน 4 ภาคภูมินิเวศน์
ร้านฟ้าใสแกลอรี่ by BEDO ชวนร่วมกิจกรรมสัญจร Road Show ใน 4 ภาคภูมินิเวศน์

ช้อปผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพครบทั้ง 4 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะจัดในจังหวัดบุรีรัมย์ พังงา จันทบุรี เชียงใหม่ และบริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ศู...

อ่านต่อ
สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดรา ครั้งที่ 2
สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดรา ครั้งที่ 2

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมกิจกรรออมบุญ"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562"
BEDO เข้าร่วมกิจกรรออมบุญ"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ.พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ.และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562" โดยมีการถวายส...

อ่านต่อ
"สพภ. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10"
"สพภ. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10"

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 สพภ. มอบหมายให้นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไ...

อ่านต่อ
สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”
สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”...

สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run"
BEDO เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run"

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีนางจุฬารัตน์...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
BEDO เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)...

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
BEDO เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”...

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “ผึ้งชันโรง”
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “ผึ้งชันโรง”...

ชันโรง (Stingless bees) เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นแมลงผสมเกสร (Insect pollinators) ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศเกษตร ในด้านการผสมเกสร ช...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ