ข่าวและกิจกรรม

4 เมษายน 2561

424

"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ"

ระยะเวลากิจกรรม : 5 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561

BEDO มีกรอบแนวทางการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นนั้น สพภ.ได้พิจารณาว่า ขณะนี้ ประชาชนมีกระแสความนิยมชมละครโทรทัศน์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ซึ่งในบทประพันธ์ และบทละคร มีหลากบท หลายตอนแสดงถึงการนำความหลากหลายทางชีวภาพ มาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 และ  ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง


BEDO จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการขยายผลเรื่องการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีสมุนไพร ให้เป็นตัวอย่างของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทางของการสร้างเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความหลากหลายของสมุนไพร และคนไทยได้มีการนำสมุนไพรมาใช้่ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา และเครื่องสำอาง ดังตัวอย่างในละคร "บุบเพสันนิวาส"


ที่ผ่านมา BEDO มีงานพัฒนานำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดด้วยพัฒนาการและความรู้สมัยใหม่ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และพร้อมถ่ายทอดให้ประชาชนนำไปสร้างรายได้


ติดตามรับชมได้ที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิง เวลา 09.00 - 09.30 น. ที่ช่อง 3 SD หมายเลข 28


ขอบคุณรูปภาพจาก Internet และช่อง 3