กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533288380_4256_M.jpg
ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives”...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBan...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532490108_1748_M.png
BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on Biodiversity Based Economy Development: Payment for Ecosystem Serv...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on Biodiversity...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1531502353_1896_M.png
ขอเรียนเชิญ วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ "Entrepreneur"...

โดยทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเซีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม และ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1530779069_5181_M.jpg
เชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ.หรือ ETDA ภายใต้ชื่อ "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance"...

เชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ.หรือ ETDA ภายใต้ชื่อ "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศู...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522839335_4115_M.png
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ"

BEDO มีกรอบแนวทางการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นนั้น สพภ.ได้พิจารณาว่า ขณะนี้ ประชาชนมีกระแสความนิยมชมละครโทรทัศน์...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518426951_9271_M.jpg
ขอเชิญร่วมงาน "BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร"

BEDO ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญพี่น้องหมู่เฮา  ร่วมชมนิทรรศการ BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายใต้แนวคิดว่า “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_01/1516263177_6825_M.png
BEDO เชิญชวนชาวล้านนาร่วมงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต...

อ่านต่อ