จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ (Digital Mapping) ข้อมูลเครือข่ายป่าครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

6 กันยายน 2561

130

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ (Digital Mapping) ข้อมูลเครือข่ายป่าครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ (Digital Mapping) ข้อมูลเครือข่ายป่าครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561)