จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดอนหอยหลอดและคุ้งบางกะเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

5 กันยายน 2561

151

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดอนหอยหลอดและคุ้งบางกะเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดอนหอยหลอดและคุ้งบางกะเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561)