จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

16 สิงหาคม 2561

194

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561)