จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

8 สิงหาคม 2561

207

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561)