ประกาศต่างๆ

9 เมษายน 2561

184

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางสู่การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 63/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางสู่การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 63/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)