ประกาศต่างๆ

4 เมษายน 2561

184

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 62/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 62/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561)