ประกาศต่างๆ

3 เมษายน 2561

170

จัดซื้อจัดจ้่าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจำแนกชนิดเห็ดด้วยดีเอ็นเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 61/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้่าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจำแนกชนิดเห็ดด้วยดีเอ็นเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 61/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561)