ประกาศต่างๆ

31 มกราคม 2561

412

รับสมัครงาน : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา


ตำแหน่งที่จะคัดเลือก :
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระดับ 4-5 (จำนวน 1 อัตรา)
2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 4-6 (จำนวน 1 อัตรา)
3. เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 3-4 (จำนวน 1 อัตรา)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)