ประกาศต่างๆ

1 ธันวาคม 2560

184

รับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการนิติกร งานจัดทำข้อมูลกฎหมาย 1 อัตรา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 (หรือปิดรับเมื่อได้บุคคลที่เหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม : นายเชลง รอบคอบ 0 2141 7825, 08 1497 9904