จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของเท้ายายม่อม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

11 กุมภาพันธ์ 2562

80

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของเท้ายายม่อม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของเท้ายายม่อม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)