ประกาศต่างๆ

9 ตุลาคม 2561

612

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ)


ใบสมัคร PDF

ใบสมัคร DOC